Společnost pro studium sekt
a nových náboženských směrů
Pacovská 4
140 00 Praha 4
v budově HTF UK
tel. 777 143 001
sekty@sekty.cz
O Společnosti Knihovna a archiv Poradna Projekty Semináře Odkazy Studie


Vítejte na stránkách Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Nejprve upozorňujeme na změnu adresy kanceláře Společnosti. Více v oddíle kontakt.

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů je občanským sdružením, registrovaným Ministerstvem vnitra roku 1993. Má méně než 20 členů, kteří většinou pocházejí z akademického prostředí a informace o nových náboženských hnutích potřebují ke své profesi. Činnost Společnosti spočívá na dobrovolnosti. Na základě stanov Společnost vede výbor, zvolený na členské schůzi.

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů vznikla jako základna informací o nových náboženských hnutích v době, kdy tyto informace chyběly. Zmínky o nových náboženských hnutích se sice již v době jejího vzniku často objevovaly v médiích, ale neprovázela je hlubší znalost. Od počátku Společnost pořádala semináře a konference nejdříve pro své členy, ale brzy i pro veřejnost.
V porevoluční době, kdy toho nebylo o náboženství mnoho známo (a ještě méně bylo známo o nových formách duchovního života) hrála významnou úlohu při informování české veřejnosti; zároveň do jisté míry podléhala strachu ze všeho nového a neznámého, který tehdy více než dnes ve veřejnosti panoval. Společnost také vydala několik informativních publikací. Dočíst se o některých hnutích je možno i zde.

Postupem času Společnost shromáždila unikátní archiv. Spolu s knihovnou je částečně zpřístupněn badatelům, studentům a příp. ostatním vážným zájemcům. Postupem času se práce Společnosti rozrostla o duchovní poradenství především pro ty, kdo se novými náboženskými hnutími cítí negativně zasaženi. Poradna je spolu s knihovnou otevřena jednou týdně v odpoledních hodinách.

Snahu o akademický přístup a zároveň i o srozumitelnost Společnost dokládá svým dlouhým názvem: název obsahuje jak odborné a neutrální označení "nový náboženský směr" (dnes častěji "nové náboženské hnutí" podle anglického "new religious movement"), tak i populární, ale citově negativně zatížené slovo "sekta". Od počátku se členové Společnosti pokoušejí tento nesnadný pojem uchopit tak, aby to vyhovovalo jak odborné, tak laické veřejnosti.

Silnou stránkou Společnosti vždy byl přímý osobní kontakt se studovanými hnutími. Během let tak byly navázány stovky přátelských kontaktů, a Společnost tak slouží i jako prostor multikulturního i mezináboženského dialogu. Této stránky činnosti Společnosti se týkají také její současné projekty.

1. prosince 2006 Zdeněk Vojtíšek


Přidat novinku ........optimalizováno pro IE6.0, 1024x768 dpi........© JV
Fotky z podzimního semináře
s panem Maškem
jsou k vidění zde.
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
občanské sdružení registrované MV ČR pod č.:
VS / 1-21419 / 93 - R
IČO: 62937936
účet: 1938961309 / 0800