Společnost pro studium sekt
a nových náboženských směrů
Pacovská 4
140 00 Praha 4
v budově HTF UK
tel. 777 143 001
sekty@sekty.cz
O Společnosti Knihovna a archiv Poradna Projekty Semináře Odkazy Studie

Poradna Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů poskytuje tyto služby:

- Informace o jevech na současné české náboženské scéně. Dobrovolní pracovníci Společnosti podávají nezaujaté informace o současných náboženských společenstvích, které jsou založeny na akademickém studiu (především na studiu primární i sekundární literatury) a na osobní zkušenosti. Tato zkušenost vyplývá z (většinou dlouhodobého) kontaktu s představiteli těchto společností, s jejich řadovými členy i těmi, kdo tato společenství opustili.

- Poradenství těm, kteří se cítí nepříjemně zasaženi některým náboženským společenstvím, protože se jejich známý nebo příbuzný člověk k tomuto společenství připojil. Tento typ poradenství spočívá v předávání dovedností, které vedou ke smíření ve vztazích mezi blízkými lidmi.

- Poradenství těm, kdo pociťují potíže v souvislosti s odchodem z některého náboženského společenství. Tento typ poradenství pomáhá tuto náročnou životní situaci zvládnout.

Poradenství provádí supervidovaný tým v tomto složení:
(s požadavkem není možné se obrátit na více pracovníků týmu současně)

PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., vedoucí poradenského týmu, religionista, docent na katedře psychosociálních studií a speciální etiky Husitské teologické fakulty UK v Praze, absolvent výcvikového programu „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“. Osobní návštěvy po telefonické nebo písemné domluvě (kontakt). Telefonické rozhovory na telefonním čísle 777 143 001. Dotazy elektronickou poštou (sekty@sekty.cz) nemohou být vzhledem k jejich množství zodpovězeny ihned.

Ing. Aleš Opatrný, Th.D., katolický kněz, vyučuje pastorální teologii na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Dotazy elektronickou poštou (opatrny@ktf.cuni.cz), případně telefonicky 220 181 639 nebo 220 181 717. Osobní návštěvy na Katolické teologické fakultě UK (Praha 6, Thákurova 3) jsou možné jen po předchozí dohodě.

MUDr. et Mgr. Prokop Remeš

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach je tč. předsedou Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, vede katedru religionistiky a filosofie na Univerzitě v Pardubicích a pomáhá s vedením nadace Světový Étos zaměřené na mezináboženské vztahy. Píše často do čtvrtletníku Dingir. Je dostupný na e-mailové adrese ivan.stampach@seznam.cz. Je schopen se osobně sejít v Praze nebo (mimo prázdniny) i v Pardubicích. Má zkušenosti s autoritativním vedením v náboženských společnostech včetně křesťanských církví a s řeholními společenstvími. Věnoval se i poradenství věřících lidí homosexuální orientace v jejich potížích. Může poradit i ohledně studia religionistiky a teologie na českých a slovenských vysokých školách.

Mgr. Zuzana Škodová

webi@centrum.cz

Studie a texty, které se týkají poradenství ve Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů:

- Změňte nejdřív sebe (Zdeněk Vojtíšek, Dingir 3 (2), 2000, str. 3-4.

- Poradenství pro odpadlíky (Zdeněk Vojtíšek in: Galvas, Z. (ed.), Homo religiosus: vybrané aspekty psychologie náboženství. Českomoravská psychologická společnost ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR, Praha, 2002, str. 63-73.)

- Pojem sektářství v kontextu psychologie náboženství (Zdeněk Vojtíšek, kapitola z knihy Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, edice Pontes Pragenses Centra pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek, Brno 2005. ISBN 80-86263-69-X.

- Postup pastoračního poradenství typu „příbuzný“ (Zdeněk Vojtíšek, tamtéž)

- Postup pastoračního poradenství typu „odpadlík“ (Zdeněk Vojtíšek, tamtéž)Pokud máte problémy s otevíráním dokumentů v .pdf, stáhněte si

Přidat novinku ........optimalizováno pro IE6.0, 1024x768 dpi........© JV
Fotky z podzimního semináře
s panem Maškem
jsou k vidění zde.
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
občanské sdružení registrované MV ČR pod č.:
VS / 1-21419 / 93 - R
IČO: 62937936
účet: 1938961309 / 0800