Společnost pro studium sekt
a nových náboženských směrů
Pacovská 4
140 00 Praha 4
v budově HTF UK
tel. 777 143 001
sekty@sekty.cz
O Společnosti Knihovna a archiv Poradna Projekty Semináře Odkazy Studie


Semináře pro veřejnost pořádá Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů již od roku 1993. Jejich podoba se od té doby nezměnila. Mají vždy hosta z některého náboženského hnutí, církve nebo jiného duchovního společenství. Tento host nemusí být nutně mluvčím nebo jiným reprezentantem svého společenství. Může hovořit sám za sebe a nepředpokládá se, že jeho projev bude předem připraven, naopak: vítán je neformální projev. V úvodní půlhodině host (nebo hosté) představí sebe i své společenství. Zbývající čas (kromě krátké přestávky) je věnován moderovanému rozhovoru s příchozími. Rozhovor nemá žádná omezení – kromě vyloučení agresivních nebo výsměšných otázek. Délka a atmosféra semináře dovoluje postupně přejít od ryze informativních otázek k důvěrnému sdílení víry hostů a příchozích. Seminář tak může nabýt podoby otevřeného mezináboženského dialogu.

Informace o připravovaných seminářích jsou uvedeny ve sloupci vpravo. Několik hostů a témat posledních seminářů je vyjmenováno zde. Z několika seminářů byla pořízena nahrávka (je k dispozici v knihovně), v některých případech ale má nízkou kvalitu.

Konference pořádala Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů pravidelně nejprve dvakrát, později jednou ročně několik let. Pro organizační náročnost ale postupně od těchto akcí upustila.Přidat novinku ........optimalizováno pro IE6.0, 1024x768 dpi........© JV
Fotky z podzimního semináře
s panem Maškem
jsou k vidění zde.
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
občanské sdružení registrované MV ČR pod č.:
VS / 1-21419 / 93 - R
IČO: 62937936
účet: 1938961309 / 0800