Společnost pro studium sekt
a nových náboženských směrů
Pacovská 4
140 00 Praha 4
v budově HTF UK
tel. 777 143 001
sekty@sekty.cz
O Společnosti Knihovna a archiv Poradna Projekty Semináře Odkazy Studie


O nových náboženských hnutích obecně

- Sekta – slovníkové heslo (Zdeněk Vojtíšek)

- Co se slovem „sekta“ (Zdeněk Vojtíšek, Dingir 7 (4), 2004, str. 113-114)

- Nová náboženství jako společenský jev (Zdeněk Vojtíšek, přednáška pro posluchače FF UK v Praze, červen 2004)

- Co je a co není sekta (Ivan O. Štampach, Dingir 3 (4), 2000, str. 5-6)


Vývoj nových náboženských hnutí

- Mormoni a proces denominalizace (Zdeněk Vojtíšek, přednáška pro posluchače ZČU, Plzeň, prosinec 2006)

- Vývoj nových náboženských hnutí (Zdeněk Vojtíšek, kapitola z knihy Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, Alfa Publishing, 2007)


O některých duchovních směrech a společenstvích

- Šrí Kalkí Bhagaván (Zdeněk Vojtíšek, Dingir 7 (4), 2004, str. 115)

- Hnutí Víry (Zdeněk Vojtíšek, kapitola z knihy Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice, Portál 2004)

- Matka Lasana (Zdeněk Vojtíšek, Dingir 8 (2), 2005, str. 42-43)

- Nová Akropolis (Zdeněk Vojtíšek, kapitola z knihy Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice, Portál 2004)

- Lubavičtí chasidé (Zdeněk Vojtíšek, Dingir 7 (3), 2004, str. 82-83)

- Christadelfiáni (kapitola z knihy Christopher Partridge (ed.), Encyklopedie nových náboženství, Euromedia-Knižní klub 2006, překlad Zdeněk Vojtíšek)

- Uzavření bratři (kapitola z knihy Christopher Partridge (ed.), Encyklopedie nových náboženství, Euromedia-Knižní klub 2006, překlad Zdeněk Vojtíšek)

- Jóga, přípřah k absolutnu (Ivan O. Štampach, Dingir 5 (4), 2002, str. 11-13)

- Uzavření, ale nikoli tajní (Ivan O. Štampach, Dingir 6 (1), 2003, str. 16-19)

- Hermetismus (Ivan O. Štampach, Dingir 8 (4), 2005, str. 84-87)


O mezináboženských vztazích a dialogu

- Rozhovor s Tomášem Halíkem (Pavel Hošek, Dingir 6 (3), 2003, str. 97-101.)

- Hans Küng a dialog náboženství (Pavel Hošek, Dingir 6 (3), 2003, str. 89-93)

- Teologie náboženství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem (Pavel Hošek, Theologická reflexe, 2/ 2004., str. 117-146)

- Interreligious Relations Today. Towards a Fourth Paradigm (Pavel Hošek in: Religion in the Time of Changes, University of Lodz, Lodz, 2005, str. 40-49)

- Towards a public theology of religious pluralism (Pavel Hošek, European Journal of Theology, I. 2005, str. 27-36)

- Recenze zahraničních knih o mezináboženském dialogu (Pavel Hošek)

- Mezináboženské vztahy (Ivan O. Štampach, Dingir 6 (3), 2003, str. 84-88)

- Je sdílená náboženská identita synkretismem? (Ivan O. Štampach, koreferát na semináři Institutu ekumenických studií, 28. 4. 2007, připraveno vydání v časopisu Getsemany)

- Rozhovor o islámu (Ivan O. Štampach, pro Eurabia, 7. 11. 2005


Další religionistická témata

- Náboženství a jídlo (Ivan O. Štampach, Dingir 8 (1), 2005, str. 9-10)

- Nahradila spiritualita náboženství? (Ivan O. Štampach, určeno pro sborník o spiritualitě připravovaný k vydání Masarykovou univerzitou v Brně)

- Specifikum metodologie humanitních věd na příkladu religionistiky (Ivan O. Štampach, Antropowebzin, 3/2006 (webové periodikum Katedry antropologie Západočeské univerzity Plzeň) online: http://antropologie.zcu.cz/index.php?clanek=727&static=webzin&webzin=714

- European Secularity versus American Religiosity (Pavel Hošek)

- Liberal Judaism and Jewish Christian Relations (Pavel Hošek)

- Three Times Messianic Judaism (Pavel Hošek)

- Towards a Dialogical “Global Theology”: Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith (Pavel Hošek)


Zkušenosti a názory čtenářů

Pokud máte problémy s otevíráním dokumentů v .pdf, stáhněte si
Přidat novinku ........optimalizováno pro IE6.0, 1024x768 dpi........© JV
Fotky z podzimního semináře
s panem Maškem
jsou k vidění zde.
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
občanské sdružení registrované MV ČR pod č.:
VS / 1-21419 / 93 - R
IČO: 62937936
účet: 1938961309 / 0800